Het woord is aan de sponsor.

 

Muziek met een Plus hecht belang aan een goede relatie met haar sponsoren. Zij zijn onontbeerlijk om het programma van Muziek met een Plus levend te houden.
En onze sponsoren zelf ..... Wat vinden onze sponsoren zelf van het programma van Muziek met een Plus?
Dat willen ze graag aan u vertellen.
Vandaag is het woord aan Pieter Wieten van Wieten Schoencomfort in Zwolle.


Seizoen 2021-2022

 

Muziek met een Plus is blij dat de onderstaande bedrijven en instellingen het door hun financiële ondersteuning mogelijk maken dat dit programma voor u kan worden georganiseerd.


Sponsoring

Subsidie

Wij zijn bijzonder blij dat het Fonds Amateurkunst Zwolle ons een subsidie heeft verleend voor de organisatie van de "Meezing-Johannes". Deze subsidie was al eerder voor het afgelopen seizoen toegezegd, maar de Meezing Johannes moest worden afgelast.

Het Fonds Amateurkunst Zwolle heeft echter toegezegd dat de subsidie ook overeind blijft wanneer de Meezing-Johannes in het seizoen 2021-2022 wordt uitgevoerd.

In de toelichting van het Fonds wordt het volgende geschreven:

"De commissie is zeer te spreken over het plan van de "Meezing Johannes". Deze editie van Muziek met een Plus laat niet alleen vernieuwing zien op het gebied van samenwerking van zangers, ook de publieksparticipatie is een geheel nieuw aspect binnen dit project. Hiermee voldoet de aanvraag zowel kwalitatief als kwantitatief aan de doelstelling vernieuwing van het Fonds Amateurkunst".